Włochy / Italy. Mapa Michelin

Włochy / Italy. Mapa Michelin
  • Autor:
  • ISBN: 978-2-06-717152-7
  • Liczba stron:
  • Cena: 19 PLN

Mapa samochodowa Włoch - Michelin z serii "Kraje" w skali 1:1 000 000
- indeksy, odległości oraz czasy przejazdów
- rozbudowana legenda
- indeks głównych miejscowości
- obowiązujące przepisy drogowe
- plany głównych miast
- informacje drogowe

Legenda w języku angielskim.